Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor – viktigt att veta!

Vår målsättning är givetvis att våra resor skall ge så stort utbyte som möjligt och att allt skall fungera. Vi tar här upp saker som kan vara bra att tänka på inför resan. Läs igenom detta noga och tänk på att det under resan, så tror vi att förutsättningarna för en lyckad resa ökar!

1. Utomlands är inte som hemma

I många av de länder till vilka våra resor går, skiljer sig kultur och levnadsvanor mycket från Sverige. Största skillnaden upplever du i Östeuropa och i länderna söder om Alperna. Tag med detta i beräkningen, när du reser. Och visst är det väl för skillnadernas skull du reser ut - inte för likheternas? Vi vill gärna påminna om uttrycken ”att ta seden dit man kommer” och ”den som gör en resa, har något att berätta”.

2. Avbeställningsskydd

Detta är frivilligt och kostar 150:- per person. (För kryssningarna Tallinn och Riga 75:-). Betrakta avbeställningsskyddet som en god investering i trygghet om olyckan skulle vara framme! Avbeställningsskyddet gäller om du måste avbeställa på grund av olycka eller sjukdom som drabbar dig eller dina närmaste enligt resebranschens Allmänna resevillkor. Avbeställningsskyddet måste beställas samtidigt som du bokar resan och återbetalas ej. Med undantag för en expeditionsavgift på 200:- per person återbetalas hela resans pris vid avbeställning, där avbeställningsskydd gäller.

3. Expeditionsavgift

Detta är vår fasta kostnad, som uttages endast vid avbokning, där avbeställningsskydd gäller samt vid ombokning. Expeditionsavgiften är 200:-

4. Pass och visum

Pass är obligatoriskt på alla resor utanför Norden. Du är själv skyldig att kontrollera giltigheten. Utländska medborgare eller f d sådana måste själva undersöka vilka pass- visumbestämmelser som gäller för dem.

5. Vaccinationer

Ej obligatoriskt för resor till något land i detta program, men vi råder dig att fråga på din vårdcentral.

6. Bagage

Det är tillåtet med en resväska och ett handbagage per person. Packa gärna det du behöver för övernattning på färjan i handbagaget - glöm ej mediciner! Märk resväskan med ditt namn. Övriga varor som fraktas i bussen måste Du märka före inresan till Sverige.

7. Valuta

Du bör alltid ha med dig respektive lands valuta redan från Sverige, så att du klarar luncher, en kafferast, frimärken mm. Vid ankomsten till varje land, som i regel sker på kvällstid, är ju bankerna stängda. Du bör även räkna med att ha med valuta för de två-tre första dagarna på resmålet i kontanter. Euro gäller i Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Holland, Belgien, Luxemburg, Spanien, Italien, Portugal, Grekland, Österrike och Irland. Tag aldrig med större sedelvalörer än 500 SEK! Tior och femkronor är bra att ha för inköp av fika och läsk i bussen. Förvara alltid pengarna under dubbla lås. T ex låst väska + låst rum eller allra helst deponerade på hotellet! Sedvanliga kredit- och betalkort accepteras på de flesta ställen.

8. Deltagarbevis/färdhandling

Anger du din mail kommer det en boknongs bekräftelse vid bokning  . Tider skickas även via sms . Vidare finns gällande tidtabell samt adress och telefonnummer  på vår hemsida . Har du inte tillgång till dator så ring oss på 090-146690 så skickar vi dig all information per post 

9. Enkelrum

Ibland kan enkelrum vara av sämre standard än övriga rum, trots att tillägg betalts. Detta tillägg skall ses som en avgift för att få ensam disponera ett rum.

10. Del i dubbelrum

Vi försöker att så långt möjligt ordna rumskamrat åt resenärer som bokat del i dubbelrum. När vi inte lyckas med detta, måste du vara beredd att betala enkelrumstillägg. Detta gäller även om tilltänkt rumskamrat avbokar mycket nära avresan. I sådant fall hinner du inte få inbetalningskortet förrän efter hemkomsten, men tillägget måste ändå betalas.

 

11. Reseförsäkring

Kontrollera att du har gällande reseskydd i hemförsäkringen. Om inte kontakta ditt försäkringsbolag!

 

12. Platser i bussen

Inga platser i bussen kan reserveras. Vi byter plats i bussen dagligen efter reseledarens anvisningar. Efter första dagens byte, räknar vi med att resenärerna klarar detta själva.

 

13. Rökning

Våra bussar är rökfria, men vi har raster med lämpliga mellanrum.

 

14. Busstoalett

Busstoaletten finns för din bekvämlighet. Vi vill dock be dig om, att i första hand använda toaletterna på rastställena.

 

15. Dietkost/vegetarisk kost

Vi tar gärna emot önskemål om sådan mat, som vi sedan vidarebefordrar till hotellen. Reseledaren får även veta önskemålen före avresan. Tyvärr har man i övriga Europa en annan syn på detta med specialkost och det är inte alltid att önskemålen infrias. Vi ber dig ha förståelse för detta samt att vara beredd på att själv vid tillfälle göra en specialbeställning mot pristillägg.

 

16. Dricksvatten

En huvudregel är, att inte dricka vatten i Östeuropa eller söder om Alperna. Köp mineralvatten, så att du har i reserv på bussen och rummet.

 

17. Önskemål

Önskemål av typen havsutsikt, särskild våning och rum intill noteras på våra deltagarlistor, som sänds till hotellen. Vi kan inte garantera att önskemålen uppfylls, men vi gör alltid vårt bästa!

 

18. Deltagarlistor

Deltagarlistor utdelas av sekretesskäl ej på våra resor.

 

19. Uppvärmning

Energibestämmelserna varierar från land till land. I Sydeuropa får centralvärme endast användas vissa månader eller ett visst antal timmar per dygn. Ta därför gärna med en extra varm pyjamas eller något annat varmt att sova i på vår- och höstresor!

 

20. Hotellens mat

Doro-Resor köper ett ”paket” av hotellen där frukost samt eventuellt lunch och/eller middag ingår. Vi har ingen möjlighet att i förväg påverka menyernas sammansättning, måltidernas storlek eller kvalitet. För detta svarar hotellen i fråga. Vi kan heller inte i efterhand göra något åt, om någon inte är nöjd med maten. Därför måste du, om du har synpunkter på maten, framföra detta till hotellet, antingen själv eller genom reseledaren.

 

21. Hotellrummen

Våra hotell har god eller mycket god standard. Dock måste man komma ihåg, att standarden i Östeuropa och söder om Alperna, kan vara något lägre än hos oss i Sverige. Naturligtvis finns alltid WC och bad/dusch på rummen, men i dessa länder kan elledningar, vattenkranar, duschar och inredning vara av lägre kvalitet än vad vi är vana vid i Sverige. I Sydeuropa räknar man även med att gästerna tillbringar mycket liten tid på rummen och en stor del av tiden ute, på restauranger och i sällskapsrum och barer. Därför är ofta rumsinredningen i Sydeuropa enklare än i Sverige och i länderna norr om Alperna. Tyvärr får man räkna med att sängarna i Italien och Spanien är mjukare än i Nordeuropa. Städar gör man ofta ”på spanska” eller ”på italienska” vilket inte alltid är enligt svenska normer. Man får även räkna med att hotell på populära semesterorter slits hårdare än affärshotell. Trafikbuller, musik och ljud från semesterfirande människor från många länder kan ibland upplevas som störande på stora semesterorter. Tveka dock aldrig att säga till på hotellet eller till reseledaren om du är missnöjd med något. Felet kan ju aldrig avhjälpas sedan du kommit hem! Ofta kan man finna att rummens storlek, utsikt och utrustning varierar, speciellt under en rundresa. Eftersom hotellet redan gjort en rumsfördelning får man acceptera sådana olikheter. Millimeterrättvisa i fråga om rummen är i allmänhet omöjlig att uppnå.

 

22. Flerbäddsrum

Om man bokat flerbäddsrum får man räkna med att sängarna utöver de ordinarie två bäddarna kan vara av enklare typ.

 

23. Raster

Vi kör i regel inte längre än 2,5-3 timmar utan rast, men p g a de stora avstånden första och sista dagen i Sverige, kan etapperna längst i norr då bli något längre.

 

24. Utflykter

På många resor ingår de flesta utflykterna, men på resor av ”ligga still”-typ är de frivilliga. Beställning och betalning görs i regel till reseledaren. Vid planering av resan bör du räkna med att extraturer av typen nattklubbstur, vinprovning, båttur mm kan anordnas, även om det inte står i programmet.

 

25. Dagsetappernas längd

Milantalet är inte ensamt avgörande för hur lång tid dagsetappen tar eller om den kan betraktas som ansträngande. Det är vägarnas beskaffenhet, trafikens intensitet samt längden på raster, uppehåll och besök vid sevärdheter som avgör detta. Tyvärr förekommer köer på kontinentens motorvägar, vilket kan ge upphov till oväntade förseningar. Vid förseningar och sena ankomster till hotell får man ibland räkna med att middagen måste ätas före rumsincheckningen.

 

26. Tips

Ta gärna med lite toalettpapper, våtservietter samt pappersnäsdukar i handbagaget, då toaletternas standard och utrustning varierar kraftigt längs Europas vägar. Speciellt i Östeuropa saknas mycket som vi anser självklart. Även reseväckarur rekommenderas.

 

27. Reklamationer

Reklamationer skall, för att kunna beaktas, framföras omedelbart under resan till reseledaren eller, om så ej kan ske, per telefon eller fax till vårt kontor. Om rättelse ej erhållits under resan, skall skriftlig reklamation insändas till oss senast inom 1 månad efter hemkomsten.

 

28. Hotellinformation

Information om hotell, inklusive adress och telefonnummer, där övernattning sker med 4 dygn eller längre, finns i varje programbeskrivning. Adress och telefonnummer till övriga hotell erhålls med färdhandlingarna, som utsänds ca 2 veckor före avresan. Vår klassificering av hotellen är: lyxklass, hög klass, god mellanklass, enkel mellanklass, enkel klass. Bedömningen grundar sig dels på hotellens egna uppgifter och dels på vår bedömning samt även på jämförelse med andra hotell på orten och inom landet i fråga. Vi kan inte ansvara för uppgifter som tillsänts oss av hotellen och som vår personal inte kunnat kontrollera. Vi kan heller inte ansvara för uppgifter som föråldrats sedan katalogen trycktes, och som hotellen inte meddelat oss.

 

29. Resenärer med funktionshinder

Handikappade, personer med funktionshinder och äldre som har särskilda behov bör framföra sina önskemål till oss när resan beställs. Personer med allvarligare handikapp måste ovillkorligen ha vårdare med. Chaufför och reseledare kan inte påta sig mer ansvar eller assistans för någon speciell resenär.

 

30. Inställande av resa

I prisspecifikationen för varje resa finns angivet det minsta antal resenärer som erfordras för att resan skall kunna genomföras. Om vi tvingas ställa in en resa, meddelas resenären senast 14 dagar före avresedatum, men ofta tidigare.

 

31. Kartor och resehandböcker

Information som kartor och resehandböcker kan köpas i bokhandeln. Från olika länders turistbyråer kan kartor och informationsmaterial i regel beställas.

 

32. Priset

Våra priser gäller, om inte annat angivits, per person i tvåbäddsrum, på hotell och tvåbäddshytt på färja. Priserna baseras på gällande valutakurser i oktober/november föregående år.